Produkter

Væv, filt og tapet

DYRUP Glasvæv 25x1 m

Anvendelsesområde
Anvendelsesområde
Indendørs på vægge som vægbeklædning

Egenskaber
Dyrup Glasvæv giver en flot struktureret overflade. Skal stødes sammen. Stikker og drysser minimalt, da den
afgiver meget få glasfibre. Styrker overfladens sammenhængsstyrke.

Brugsanvisning
 • Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt
 • Sugende flader (f.eks. Gips & Sandspartel) grundes med Dyrup Pudsgrunder
 • Bagsiden på Glasvæven er den side, der vender ind i rullen
 • Der anvendes en klæbemængde på 5 – 8 m2/ liter
 • Klæberen påføres på væggen i en ensartet lagtykkelse
 • Påfør ikke klæber på et større område end, Dyrup
 • Glasvæv Grundet kan opsættes, mens klæberen er våd
 • Evt. klæber der er kommet på forsiden, fjernes forsigtigt med en fugtig svamp
 • Slutbehandling kan først påbegyndes, når klæberen er tør efter ca. 1 døgn
 • 1 x Dyrup grunder filt & vævgrunder
 • 2 X Dyrup vægmaling i den ønskede kvalitet påføres i ensartet lagtykkelse

Gode Råd
Glasvæv skal opsættes i lodrette baner. 

Vægt: 165g./m2 +- 8% 
Bredde: 1 m
Findes i rulle med 25 m